Γνωρίζετε τα δικαιώματά σας;

Μπορείτε πλέον να επιλέξετε τον επισκευαστή που εμπιστεύεστε περισσότερο χωρίς να δεσμεύεστε από μία περιορισμένη λίστα εξουσιοδοτημένων συνεργείων. Με την έκδοση των κανονισμών 1400/2002 και 461/2010 της ΕΕ, οι καταναλωτές έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν οποιοδήποτε συνεργείο επισκευής για εργασίες εκτός εγγύησης, τόσο στη διάρκεια της νομικά κατοχυρωμένης περιόδου εγγύησης όσο και κατά τη διάρκεια τυχόν εκτεταμένης περιόδου εγγύησης. Ορίζεται στον κανονισμό ότι η επισκευή ενός αυτοκινήτου σε ένα ελεύθερο συνεργείο δεν ακυρώνει την εγγύηση του κατασκευαστή του οχήματος, εφόσον το συνεργείο

  • Έχει επισκευάσει το αυτοκίνητο με βάση τις οδηγίες του κατασκευαστή.
  • Έχει χρησιμοποιήσει ανταλλακτικά πρώτης τοποθέτησης ή εφάμιλλης ποιότητας.

Οι κατασκευαστές αυτοκινήτων δεν μπορούν να κάνουν τις εγγυήσεις εξαρτημένες από την αποκλειστική χρήση των υπηρεσιών του δικτύου τους και των  ανταλλακτικών της δικής τους μάρκας. Φυσικά, κάθε επιχείρηση υπόκειται στη νομικά θεσπισμένη ευθύνη για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει.

Το δίκτυο AUTOFIT ανταποκρίνεται και στις δύο προδιαγραφές του κανονισμού χάρη στη συνεχιζόμενη εκπαίδευση των τεχνικών του σε όλα τα συστήματα σύγχρονης τεχνολογίας και χάρη στη χρήση εγγυημένων ποιοτικών ανταλλακτικών από τους γνωστότερους οίκους του εξωτερικού.

 Ποια εξαρτήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν;

Για επισκευές των οχημάτων μπορούν να χρησιμοποιηθούν γνήσια ανταλλακτικά και ανταλλακτικά εφάμιλλης ποιότητας.

"Γνήσια ανταλλακτικά" είναι τα ανταλλακτικά που διανέμονται από τους κατασκευαστές των οχημάτων, και αυτά που φέρουν το λογότυπο της εταιρείας παραγωγής του εξαρτήματος η οποία προμηθεύει τον κατασκευαστή. Στις περισσότερες περιπτώσεις και τα δύο παράγονται στην ίδια γραμμή παραγωγής, με τις ίδιες προδιαγραφές.

Υπάρχουν επίσης "ανταλλακτικά εφάμιλλης ποιότητας". Αυτά είναι ανταλλακτικά κατασκευασμένα από ανεξάρτητες εταιρείες παραγωγής ανταλλακτικών, τα οποία είναι ποιότητας ισοδύναμης με το γνήσιο ανταλλακτικό.

διατηρηση1
διατηρηση2

Βρείτε το πλησιέστερο επίσημο συνεργείο AUTOFIT

Πληκτρολογήστε την περιοχή ή τον ταχυδρομικό κώδικα που ψάχνετε και επιλέξτε από την λίστα.

Newsletter