Φόρμα Αξιολόγησης

Συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία και αξιολογήστε το συνεργείο που επισκεφτήκατε.

  • Πρέπει να απαντήσετε σε όλες τις παρακάτω ερωτήσεις.
  • Η συμπλήρωση των προσωπικών σας στοιχείων είναι προαιρετική.

01

Κατά την τελευταία σας επίσκεψη, ποια εργασία πραγματοποιήθηκε στο συνεργείο Autofit;

02

Πως κρίνετε το χρόνο που μεσολάβησε από την στιγμή της επικοινωνίας μέχρι την ημερομηνία του ραντεβού;

03

Πως κρίνετε το χρόνο που μεσολάβησε κατά την αναμονή σας στον χώρο του συνεργείου μέχρι την παράδοση του αυτοκινήτου;

04

Σας γνωστοποιήθηκε μια εκτίμηση κόστους πριν την πραγματοποίηση των εργασιών;

05

Το συνεργείο σας πρότεινε έναν εναλλακτικό τρόπο μετακίνησης για να επιστρέψετε στο σπίτι ή στο χώρο εργασίας σας;

06

Πως κρίνετε την ποιότητα των εργασιών που πραγματοποιήθηκαν στο αυτοκίνητό σας;

07

Από την στιγμή που παραλάβετε το αυτοκίνητό σας, επικοινώνησε κάποιος από το συνεργείο για να μάθει αν είστε ικανοποιημένος/η;

08

Χρειάστηκε να επιστρέψετε στο συνεργείο για να πραγματοποιήσετε την ίδια εργασία/επισκευή;


Εάν ναι, για ποιον από τους παρακάτω λόγους χρειάστηκε να επιστρέψετε;

09

Συνολικά πως κρίνετε την ποιότητα των εργασιών/υπηρεσιών στο συνεργείο Autofit κατά την τελευταία σας επίσκεψη;

10

Θα συστήνατε το συνεργείο σε έναν φίλο σας/συγγενή που χρειάζεται κάποια εργασία;

Θα θέλατε να προσθέσετε κάτι;

Προσωπικά Στοιχεία

Η συμπλήρωση των προσωπικών σας στοιχείων είναι προαιρετική.

Newsletter